7. Radzenie sobie ze Stresem

cover

Wybierz inny temat         nastepny

Treść i materiały video przygotowane przez Media Creativa, Bilbao, Hiszpania. Projekt i rozmieszczenie treści wykonane przez e-Training Solutions, Berlin, Niemcy. Ilustracje wykonane przez Borisa Luve.

 

Jak już się dowiedzieliśmy, opieka nad osobą starszą lub niesamodzielną bywa trudna i często jest źródłem stresu. Opieka wiąże się z emocjonalnym i fizycznym obciążeniem oraz wymaga dużego poświęcenia, ponieważ wpływa na sferę osobistą opiekuna (praca i/lub studia, życie rodzinne, partner, zdrowie, wypoczynek i czas wolny).

Jak już się dowiedzieliśmy, opieka nad osobą starszą lub niesamodzielną bywa trudna i często jest źródłem stresu. Opieka wiąże się z emocjonalnym i fizycznym obciążeniem oraz wymaga dużego poświęcenia, ponieważ wpływa na sferę osobistą opiekuna (praca i/lub studia, życie rodzinne, partner, zdrowie, wypoczynek i czas wolny).

W przypadkach wspomnianych powyżej opiekun zagrożony jest zespołem stresu opiekuna (ZSO). ZSO występuje u osób, które były zaangażowane w długotrwałą pracę opiekuńczą z osobą starszą lub przewlekle chorą. Jak wyjaśniono wcześniej, rezygnują one niejednokrotnie ze swojego własnego życia, aby móc opiekować się drugą osobą. Takie bezgraniczne poświęcenie i przytłaczający ciężar odpowiedzialności mogą jednak prowadzić do frustracji, depresji, a nawet do poważniejszych konsekwencji.

Moduł ten ma na celu zaprezentowanie wytycznych, wskazówek, strategii rozpoznawania i rozumienia czym jest ZSO, oraz sposobów identyfikowania i obserwowania objawów stresu po to, aby wiedzieć, kiedy pojawia się potrzeba podjęcia kroków w celu zwalczania lub zapobiegania zespołowi stresu opiekuna.
 
 

Oczekiwane Efekty Uczenia się

Po ukończeniu tego modułu:

   będziesz dysponować wiedzą na temat Zespołu Stresu Opiekuna
 
   będziesz w stanie rozpoznać typowe objawy ZSO
 
   będziesz w stanie zauważyć pierwsze znaki zwiastujące ZSO
 
   będziesz dysponować wiedzą na temat tego jak zapobiegać ZSO

 

Spis Treści

7.1. Zespół Stresu Opiekuna (ZSO)
7.2. Czym jest ZSO?
7.3. Kto jest narażony na ZSO?
7.4. Przyczyny Zespołu Stresu Opiekuna
7.5. Objawy ZSO
7.6. Jakie Objawy Można Łagodzić?
7.7. Etapy ZSO
7.8. Jakie Konsekwencje Niesie ZSO?
7.9. Jak Radzić sobie z ZSO?
7.10. Co Należy Robić?
7.11. Strategie Radzenia sobie z ZSO
7.12. Kluczowe Kwestie
7.13. Ocena

 

Szacowany czas na ukończenie modułu:

4.5 godziny

 

Metodologia

Ten moduł e-learningowy stanowi ogólnodostępne źródło o charakterze edukacyjnym. Można używać go na urządzeniach mobilnych. Zaprojektowany został dla użytkowników indywidualnych, ale można go również stosować, jako element programu szkoleniowego prowadzonego przez instruktora.
 
 
Wybierz inny temat         nastepny