8.6. Depresja u Osób Starszych: Oznaki i Symptomy

 
Wróć         nastepny

cartoon

Za każdym razem, gdy pan Huxley czuł się przygnębiony, szedł popływać.

 

Ludzie, w tym osoby starsze i niesamodzielne, doświadczają depresji na różne sposoby; rodzaj i stopień objawów mogą się różnić w zależności od osoby, jak również mogą zmieniać się w czasie.

 
Należy jednak pamiętać, że depresję u osób starszych lub niesamodzielnych można łatwo pomylić z objawami różnych innych chorób lub z efektami leków stosowanych w ich leczeniu. (Casarella, 2020)

Początki depresji u osób starszych lub niesamodzielnych mogą mieć podłoże w różnych czynnikach, takich jak jedna lub więcej chorób przewlekłych (cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe, choroba niedokrwienna serca, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), rak itp.).

Prawdą jest również, że istnieją leki, które mają tendencję do wywoływania depresji. (ORPEA, 2019)

Podsumowując, depresja u osób znajdujących się pod opieką musi być traktowana inaczej niż depresja u ludzi młodszych. U osób starszych wiąże się ona z podwyższonym ryzykiem chorób serca i ryzykiem śmierci z powodu jakiejkolwiek choroby, z którą muszą się oni zmagać. Ponadto, depresja zmniejsza zdolność osoby starszej do rehabilitacji lub powrotu do zdrowia. W skrócie – depresja znacznie zwiększa prawdopodobieństwo śmierci z powodu przechodzonych chorób. (Casarella, 2020)

Ważne jest zatem, aby upewnić się, że osoby niesamodzielne są diagnozowane i leczone, nawet jeśli ich depresja jest łagodna. Może objawiać się ona na różne sposoby, które, jak wyjaśniono wcześniej, mogą pokrywać się z objawami innych chorób.
 

Objawy te mogą obejmować:

 
   Uczucie smutku, pustki lub braku nadziei
 
   Utrata zainteresowania lub przyjemności przy wykonywaniu większości lub wszystkich normalnych czynności
 
   Zaburzenia snu i zmiany rytmu snu
 
   Zmęczenie i brak energii
 
   Zmiana nawyków żywieniowych skutkująca niezamierzonym przyrostem lub utratą masy ciała
 
   Niepokój, pobudzenie, drażliwość
 
   Powolność w rozumowaniu, mowie lub ruchach ciała
 
   Trudności w myśleniu, koncentracji, podejmowaniu decyzji lub zapamiętywaniu
 
   Poczucie bezwartościowości
 
   Poczucie winy lub obwinianie się za rzeczy, za które nie jest się odpowiedzialnym
 
   Ciągłe objawy fizyczne, które nie reagują na leczenie, takie jak bóle głowy, zaburzenia trawienia i przewlekły ból
 
 
 
Wróć         nastepny
 

progress bar

Wypalenie, Depresja oraz Wykluczenie Społeczne u Opiekuna:
52% ukończone