Moduły edukacyjne HomeCare

Zasoby edukacyjne rozwijające kompetencje i umiejętności w zakresie opieki nad osobą starszą w domu.

Platforma HomeCare dedykowana jest osobom, które nie są profesjonalnymi opiekunami medycznymi, ale pełnią rolę tzw. Opiekuna Rodzinnego (lub Opiekuna Nieformalnego) osoby starszej, która ze względu na wiek lub chorobę ma ograniczone możliwości w codziennym, samodzielnym funkcjonowaniu.

Czytaj więcej

Narzędzie do samooceny wiedzy i umiejętności HomeCare

 

module1

Podstawowe choroby osób starszych
Cukrzyca, nadciśnienie, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, reumatyzm, osteoporoza i inne

 

module2

Proste zabiegi medyczne
Jak monitorować parametry życiowe osób starszych i radzić sobie z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia?

 

module3

Higiena osobista
Zasady i specyfika procedury higieny osobistej w opiece nad osobami starszymi

 

module4

Żywienie osób starszych
Odpowiednie odżywianie jest jednym z kluczowych czynników w utrzymaniu zdrowia i dobrego samopoczucia osób starszych

 

module5

Opieka i higiena podczas epidemii wywołanej zakażeniem wirusowym
Podstawowe zasady higieny osobistej osób starszych i ich otoczenia w okresie zwiększonego ryzyka infekcji wirusowej

 

module5

Pierwsza pomoc dla osób starszych w nagłych wypadkach
Radzenie sobie z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia osoby starszej spowodowanym różnymi czynnikami

 

module6

Inteligencja emocjonalna w opiece nad osobami starszymi
Zaspokajaj potrzeby osób starszych i zapewniaj najlepszą możliwą opiekę i opiekę

 

module7

Radzenie sobie ze stresem
Wytyczne, wskazówki i strategie rozpoznawania i zapobiegania Zespołowi Stresu Opiekuna (CSS)

module8

Wypalenie, Depresja oraz Wykluczenie Społeczne u Opiekuna
Rozpoznaj i zrozum wypalenie i depresję. Sposoby i metody przeciwdziałania

 

module7

Zasoby
Zasoby edukacyjne do samodzielnej nauki i pliki do pobrania

 

Narzędzie do samooceny wiedzy i umiejętności HomeCare