1.3. Choroba Alzheimera

Wróć         następny

cartoon

“Znowu zapomniałem, jak zawiązać sznurowadła. Chyba mam Alzheimera…”

Choroba Alzheimera jest postępującą formą demencji. Demencja to szersze określenie stanów spowodowanych urazami mózgu lub chorobami, które negatywnie wpływają na pamięć, myślenie i zachowanie.

Te zmiany zakłócają codzienne życie. Większość osób z tą chorobą otrzymuje diagnozę po 65 roku życia. Jeśli zostanie zdiagnozowana wcześniej, jest ogólnie określana jako choroba Alzheimera o wczesnym początku. Nie ma lekarstwa na chorobę Alzheimera, ale istnieją metody leczenia, które mogą spowolnić postęp choroby.

Choroba Alzheimera to przewlekła, trwająca choroba. Jej objawy pojawiają się stopniowo, a wpływ na mózg jest zwyrodnieniowy, co oznacza powolny upadek. Każdy może zachorować na chorobę Alzheimera, ale niektórzy ludzie są na nią bardziej narażeni. Obejmuje to osoby w wieku powyżej 65 lat i osoby z historią rodzinną tego schorzenia.

Alzheimer i demencja to nie to samo. Terminy „demencja” i „choroba Alzheimera” są czasami używane zamiennie. Jednak te dwa terminy nie są takie same. Alzheimer to rodzaj demencji.

Demencja to szerszy termin określający schorzenia, których objawy związane są z utratą pamięci, takie jak zapominanie i dezorientacja. Demencja obejmuje bardziej specyficzne stany, takie jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, urazowe uszkodzenie mózgu i inne, które mogą powodować te objawy.

Co powoduje chorobę Alzheimera?

Eksperci nie ustalili jednej przyczyny choroby Alzheimera, ale zidentyfikowali pewne czynniki ryzyka, w tym:

Wiek

Większość osób, u których rozwinęła się choroba Alzheimera, ma 65 lat lub więcej.

Historia rodzinna

Jeśli masz członka najbliższej rodziny, u którego wystąpił ten stan, prawdopodobieństwo zachorowania jest większe.

Genetyka

Pewne geny zostały powiązane z chorobą Alzheimera.

Posiadanie co najmniej jednego z tych czynników ryzyka oznacza, że poziom ryzyka rozwoju choroby Alzheimera wzrasta. Ale to nie znaczy, że się rozwinie.

Jakie są objawy choroby Alzheimera?

Każdy ma od czasu do czasu epizody zapomnienia. Ale osoby z chorobą Alzheimera wykazują pewne stałe zachowania i objawy, które z czasem się pogarszają. Mogą to być:

   Utrata pamięci wpływająca na codzienne czynności, np. zdolność do umawiania się na wizyty

   Problemy ze znanymi czynnościami, takimi jak używanie kuchenki mikrofalowej

   Trudności z rozwiązywaniem problemów

   Kłopoty z mową lub pisaniem

   Utrata orientacji w czasie lub miejscu

   Obniżona ocena

   Obniżona higiena osobista

   Zmiany nastroju i osobowości

   Wycofanie się z przyjaciół, rodziny i społeczności

Objawy zmieniają się w zależności od stadium choroby.

Etapy choroby Alzheimera

Alzheimer jest chorobą postępującą, co oznacza, że jej objawy będą się stopniowo pogarszać w miarę upływu czasu. Choroba Alzheimera dzieli się na siedem etapów:

Etap 1

Na tym etapie nie ma żadnych objawów, ale można postawić wczesną diagnozę na podstawie wywiadu rodzinnego.

Etap 2

Pojawiają się najwcześniejsze objawy, takie jak zapomnienie.

Etap 3

Pojawiają się łagodne upośledzenia fizyczne i psychiczne, takie jak osłabienie pamięci i koncentracji. Mogą być zauważalne tylko przez kogoś bardzo bliskiego.

Etap 4

Na tym etapie często diagnozuje się chorobę Alzheimera, ale nadal uważa się ją za łagodną. Utrata pamięci i niemożność wykonywania codziennych czynności jest ewidentna.

Etap 5

Na tym etapie występują objawy umiarkowane do ciężkich (np. zaburzenia wzrokowo- przestrzenne, problemy z mówieniem i pisaniem, zaburzenia nastroju), które wymagają pomocy bliskich lub opiekunów.

Etap 6

Na tym etapie osoba z chorobą Alzheimera może potrzebować pomocy przy podstawowych zadaniach, takich jak jedzenie i zakładanie ubrań.

Stage 7

Jest to najpoważniejszy i ostatni etap choroby Alzheimera. Może nastąpić utrata mowy i zmiana wyrazu twarzy.

W miarę przechodzenia przez te etapy osoba będzie potrzebować coraz większego wsparcia ze strony opiekuna.

Diagnozowanie choroby Alzheimera

Trudno jednoznacznie zdiagnozować chorobę Alzheimera. Lekarz może wykorzystać badania i testy, aby ocenić Twoje zdolności umysłowe, zdiagnozować demencję i wykluczyć inne schorzenia. Lekarz prawdopodobnie zacznie od zebrania historii medycznej. Mogą zapytać o:

   Objawy

   Rodzinną historię medyczną

   Inne schorzenia, obecne lub przeszłe

   Stosowane leki obecnie lub w przeszłości

   Dietę, spożycie alkoholu lub inne nawyki związane ze stylem życia

Następnie lekarz prawdopodobnie wykona kilka badań, aby ustalić, czy występuje choroba Alzheimera, czy nie.

Leczenie choroby Alzheimera

Nie ma znanego lekarstwa na chorobę Alzheimera. Jednak lekarz może zalecić leki i inne metody leczenia, aby złagodzić objawy i opóźnić postęp choroby tak długo, jak to możliwe. Lekarz może również zalecić leki przeciwdepresyjne, przeciwlękowe lub przeciwpsychotyczne, aby pomóc w leczeniu objawów związanych z chorobą Alzheimera.

Objawy te obejmują:

   Depresję

   Niepokój

   Agresję

   Podniecenie

   Halucynacje

Chociaż wiek jest największym czynnikiem ryzyka i głównym czynnikiem tego, czy ktoś zachoruje na chorobę Alzheimera, ale nawet osoby z wyższym genetycznym ryzykiem tej choroby mogą podjąć kroki w celu zmniejszenia ryzyka lub pomóc w radzeniu sobie z chorobą.

Jednym z najważniejszych jest prowadzenie odpowiedniego stylu życia. Istnieją mocne dowody na to, że dokonywanie lepszych wyborów dotyczących stylu życia może zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera.

Na przykład fizyczne ćwiczenia aerobowe nie tylko pomagają w objawach choroby Alzheimera, ale mogą również spowolnić zwyrodnienie mózgu związane z chorobą i powolne kurczenie się części mózgu odpowiedzialnej za pamięć. Utrzymywanie zdrowej diety, kontrolowanie ciśnienia krwi – to najważniejsze czynności, które znacznie zmniejszają ryzyko choroby Alzheimera.

Wróć         następny

progress bar

Podstawowe choroby osób starszych:
36% ukończone