Witaj na Platformie HomeCare

cover
 

Witaj na Platformie HomeCare, która zawiera zasoby edukacyjne rozwijające kompetencje i umiejętności w zakresie opieki nad osobą starszą w domu.

Platforma jest dedykowana osobom, które nie są zawodowymi opiekunami medycznymi lecz pełnią rolę tzw. opiekuna rodzinnego (lub inaczej opiekuna nieformalnego) osoby starszej, która z racji wieku lub choroby ma ograniczone możliwości w samodzielnym funkcjonowaniu na co dzień.

Jest to otwarta platforma do samodzielnego uczenia się z jedenastoma odrębnymi modułami tematycznymi.

Jako osoba ucząca się możesz korzystać z Platformy jako źródło własnych potrzeb w zakresie opieki nad osobami starszymi.

Ty decydujesz, które zasoby i moduły wybierzesz do samodzielnej nauki.

Jeśli nie jesteś pewien, które moduły tematyczne platformy wybrać, możesz wypełnić krótki test umieszczony poniżej, który pozwoli zweryfikować poziom Twojej wiedzy.

Narzędzie do samooceny wiedzy i umiejętności HomeCare

Zobacz krótki film, aby dowiedzieć się więcej o zasobach platformy i dowiedzieć się, jak najlepiej wykorzystać platformę HomeCare !

Korzystając z zasobów Platformy, możesz również skorzystać z takiej aktywności użytkownika, jaką jest samoocena.

Są to krótkie testy kończące każdy moduł. Test na zakończenie każdego modułu składa się z 5 pytań. Łącznie na platformie znajduje się 55 ocenianych pytań. Każda poprawna odpowiedź to 1 punkt.

Pytania zawarte w teście na końcu każdego modułu są jednokrotnego wyboru, na które odpowiedzi można znaleźć w prezentowanych na platformie zasobach.

Zaczynajmy! Wybierz temat