2. Proste zabiegi medyczne

cover

Wybierz inny temat         następny

Tekst i wideo: Fundacja „Małopolska Izba Samorządowa”, Kraków, Polska Projekt i rozmieszczenie treści przygotowane przez e-Training Solutions, Berlin, Niemcy. Rysunki przygotowane przez Boris Luve.

 

W warunkach domowych, z pomocą sprzętu, można dokonywać pomiarów podstawowych funkcji życiowych najważniejszych organów ciała.

 

Podstawowe pomiary funkcji życiowych to:

   Temperatura ciała

   Puls (tętno)

   Ciśnienie tętnicze

   Częstość oddechu

   Saturacja

Regularne domowe pomiary podstawowych pomiarów są ważnym elementem profilaktyki i leczenia. Pozwalają m.in. na dokładną i bieżącą ocenę działania stosowanych leków, a co za tym idzie np. usprawnienie współpracy z lekarzem.

Cele Uczenia się

W tym module dowiesz się:

   Jak prawidłowo wykonać podstawowe pomiary u osoby starszej

 

Oczekiwane Efekty Uczenia się

Po ukończeniu tego modułu będziesz potrafił:

   Dokonać prawidłowo pomiary m.in. temperatury ciała i tętna, zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi, dokonać pomiaru poziomu glukozy we krwi

   Zinterpretować uzyskane wyniki pomiarów

Spis treści

2.1. Pomiar Temperatury Ciała
2.2. Pomiar Ciśnienia Tętniczego i Pulsu
2.3. Pomiar Saturacji
2.4. Pomiar poziomu cukru we krwi
2.5. Ocena

 

Szacowany czas na ukończenie tego modułu:

2 godziny

 

Metodologia

Ten moduł e-learningowy stanowi ogólnodostępne źródło o charakterze edukacyjnym. Można używać go na urządzeniach mobilnych. Zaprojektowany został dla użytkowników indywidualnych, ale można go również stosować, jako element programu szkoleniowego prowadzonego przez instruktora.

Zmieniłeś zdanie?
Wybierz inny temat
        następny