Proste zabiegi medyczne

Test
Jeżeli dokładnie przeanalizowałaś/eś zaproponowany w tym module materiał,
z pewnością nie sprawi Ci problemu udzielenie odpowiedzi na pięć pytań w ramach zaliczenia modułu.
Pytania w teście są zamknięte jednokrotnego wyboru.
Możesz wykorzystać dwie próby rozwiązania testu, jeśli uzyskany wynik nie będzie dla Ciebie satysfakcjonujący.
Wskaż zdanie, które jest prawdziwe:

Za prawidłową i optymalną wartość ciśnienia osoby starszej w wieku powyżej 65 roku życia przyjmuje się:

Badanie poziomu glukozy można wykonać:

Za pomocą pulsoksymetry można dokonać pomiaru:

Poziom tlenu we krwi tętniczej (saturacja) wskazujący na ciężką niewydolność oddechową to: