Proste zabiegi medyczne

Test
Jeżeli dokładnie przeanalizowałaś/eś zaproponowany w tym module materiał,
z pewnością nie sprawi Ci problemu udzielenie odpowiedzi na pięć pytań w ramach zaliczenia modułu.
Pytania w teście są zamknięte jednokrotnego wyboru.
Możesz wykorzystać dwie próby rozwiązania testu, jeśli uzyskany wynik nie będzie dla Ciebie satysfakcjonujący.
Wskaż zdanie, które jest prawdziwe:
Za prawidłową i optymalną wartość ciśnienia osoby starszej w wieku powyżej 65 roku życia przyjmuje się:
Badanie poziomu glukozy można wykonać:
Za pomocą pulsoksymetry można dokonać pomiaru:
Poziom tlenu we krwi tętniczej (saturacja) wskazujący na ciężką niewydolność oddechową to: