8. Wypalenie, Depresja oraz Wykluczenie Społeczne u Opiekuna

cover

Wybierz inny temat         nastepny

Treść i materiały video przygotowane przez Media Creativa, Bilbao, Hiszpania. Projekt i rozmieszczenie treści opracowane przez e-Training Solutions, Berlin, Niemcy. Ilustracje – Boris Luve.

 

Przyjęcie roli opiekuna dla osoby z rodziny, choć godne podziwu i satysfakcjonujące, może okazać się również niezwykle wyczerpujące i stać się przyczyną wypalenia i depresji. Opiekun musi brać na siebie odpowiedzialność za zaspokajanie potrzeb osoby, którą się opiekuje, co może stawać się coraz bardziej przytłaczające i w rezultacie powodować wyczerpanie emocjonalne i fizyczne.

Wypalenie ma wpływ na kilka sfer życia, takich jak praca, stabilność emocjonalna, kondycja fizyczna i zdrowie (zmęczenie, bóle mięśni, bóle głowy, lęk), a nawet może wywoływać negatywne uczucia, takie jak poczucie pustki.

W związku z tym, celem tego modułu jest zaprezentowanie kompleksowego wglądu w tematy wypalenia, depresji i wykluczenia społecznego wśród opiekunów. Ponadto, ma on na celu dostarczenie wskazówek, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu wczesnych objawów wypalenia zawodowego, depresji i wykluczenia społecznego, jak również przedstawienie strategii radzenia sobie z tego typu zagrożeniami.

Istotne, poza tym, wydaje się wprowadzenie w złożony temat depresji wśród osób znajdujących się pod opieką. Depresja u osób starszych lub niesamodzielnych różni się w dużym stopniu od rodzaju depresji na jaką cierpią ludzie młodsi. W związku z tym, niezbędne jest, aby mieć jasny obraz tego, jak ta choroba objawia się u osób, które otrzymują opiekę nieformalną.
 
 

Oczekiwane Efekty Uczenia się

Po ukończeniu tego modułu:

   Będziesz świadomy symptomów zwiastujących wypalenie, tak aby
 
   Będziesz w stanie zapobiegać symptomom wypalenia
 
   Będziesz rozumieć objawy wypalenia i depresji
 
   Będziesz znać sposoby i metody łagodzenia wypalenia i depresji

 

Spis treści

8.1. Czym Jest Wypalenie u Opiekuna?
8.2. Jakie Skutki Ma Wypalenie?
8.3. Oznaki i Symptomy Wypalenia u Opiekuna
8.4. Jak Uniknąć Wypalenia u Opiekuna?
8.5. Wypalenie a Depresja: Czym Jest Depresja u Opiekuna?
8.6. Depresja u Osób Starszych: Oznaki i Symptomy
8.7. Jak Uniknąć Depresji u Osoby Starszej lub Niesamodzielnej
8.8. Wykluczenie Społeczne: Jak Go Uniknąć
8.9. Jak Można Zapobiec Wykluczeniu Społecznemu?
8.10. Kwestie Kluczowe
8.11. Ocena

 

Szacowany czas potrzebny na ukończenie modułu:

3 godziny

 

Metodologia

Ten moduł e-learningowy stanowi ogólnodostępne źródło o charakterze edukacyjnym. Można używać go na urządzeniach mobilnych. Zaprojektowany został dla użytkowników indywidualnych, ale można go również stosować, jako element programu szkoleniowego prowadzonego przez instruktora.
 
 
Wybierz inny temat         nastepny