5. Opieka i higiena podczas epidemii wywołanej zakażeniem wirusowym

cover

Wybierz inny temat         następny

Tekst i wideo: Fundacja „Małopolska Izba Samorządowa”, Kraków, Polska Projekt i rozmieszczenie treści przygotowane przez e-Training Solutions, Berlin, Niemcy. Rysunki przygotowane przez Boris Luve.

 

Zakażenia wirusowe od dawna stanowią istotny obszar chorób zakaźnych. Infekcje wirusowe są szczególnie niebezpieczne dla osób w podeszłym wieku gdyż ich układ odpornościowy jest często upośledzony innymi chorobami przewlekłymi (m.in. nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, czy też miażdżycą) i organizm słabiej się broni przez wirusami.

W ostatnich latach obserwuje się pojawianie się nowych, dotąd nieznanych wirusów. Ale dopiero pojawienie się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowało poczucie zagrożenia na skalę światową i ogłoszenie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii COVID-19.

W pierwszym okresie pandemii COVID-19 (wiosna 2020 roku) w większości krajów nią dotkniętych największą liczbę zgonów odnotowano wśród osób starszych. Jest to związane z występowaniem u osób w podeszłym wieku tzw. chorób współtowarzyszących, które znacznie osłabiają układ odpornościowy. WHO na podstawie dotychczasowej wiedzy i danych na temat przebiegu pandemii COVID-19, wskazała choroby, które mogą sprzyjać namnażaniu się wirusa SARS-CoV-2. Są to m.in. cukrzyca, choroba niedokrwienna serca, choroby płuc oraz astma.

U osób, które zachorowały i przeszły COVID-19 istnieje również ryzyko pojawienia się tzw. zespołu po covidowego objawiającego się m.in. zapaleniem mięśnia sercowego, upośledzeniem funkcjonowania układu nerwowego, dysfunkcjami nerek, czy też wadami tętnice.

Z wymienionych powodów, osoby starsze znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka zakażeniem wirusowym. Dlatego też wymagają szczególnej opieki aby uchronić je przed zakażeniem wirusowym, szczególnie gdy mamy do czynienia z epidemią czy pandemią wirusa.


  Epidemia a pandemia

Słowo epidemia pochodzi od greckiego epi, które oznacza nawiedzający oraz demos, które oznacza lud. Epidemia oznacza wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących.

Najsłynniejszą w historii epidemią była epidemia dżumy, która wybuchła w Europie w XIV w. Nazywana „czarną śmiercią” choroba doprowadziła do zgonu jednej trzeciej mieszkańców Europy. Epidemia wybuchła w Azji, skąd jedwabnym szlakiem przedostała się kolejno na Krym, kraje śródziemnomorskie oraz całą Europę. Nośnikiem zachorowań były prawdopodobnie szczury, które przemieszczały się na statkach handlowych. Dżumę wywołała bakteria – pałeczka dżumy (Yersinia pestis).

W odróżnieniu od epidemii, która jest ograniczona obszarem występowania, pandemia ma charakter globalny. Pandemii sprzyja niska śmiertelność choroby – mniej ofiar gwarantuje wyższy wskaźnik zaraźliwości. Czynnikami ułatwiającymi roznoszenie się choroby, są brak biologicznej odporności populacji (szczególnie w przypadku chorób długo niewystępujących), długi okres zaraźliwości, zaraźliwość w okresie bezobjawowym zachorowania, niegroźne i/lub pospolite objawy – utrudniające diagnostykę.

Najsłynniejszą w historii pandemią była pandemia grypy – tzw. „Hiszpanka”, w 1918 roku, która zabiła 50 milionów ludzi.

Obecnie cały świat mierzy się z pandemią COVID-19 wywołaną przez koronawirusa SARS-Cov-2.

Pandemię ogłasza WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), na podstawie liczby zachorowań i zasięgu geograficznego zjawiska.


 

Cele Uczenia się

W tym module dowiesz się o:

   Przyczynach infekcji wirusowych i w jaki sposób można chronić osobę starszą przed chorobami wywołanymi wirusami

   Symptomach towarzyszących zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2

   Podstawowych zasadach higieny osobistej osoby starszej i jej otoczenia, w okresie zwiększonego ryzyka zakażenia wirusowego wirusem

   Rehabilitacji osoby starszej, która przebyła chorobę związaną z COVID-19

 

Oczekiwane Efekty Uczenia się

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedział:

   Jak uchronić osobę starszą przed chorobami zakaźnymi i niezakaźnymi, w tym przed zakażeniem wirusowym

   Jak dbać o higienę osobistą osoby starszej, szczególnie w czasie epidemii wywołanej wirusem

   Jak opiekować się osobą starszą w okresie choroby w wywołanej zakażeniem wirusowym oraz po ustąpieniu objawów

Spis treści

5.1. Infekcja Wirusowa
5.2. Zapobieganie Infekcji Wirusowej
5.3. Higiena mycia rąk i Dezynfekcja
5.4. Rehabilitacja po przebytej chorobie COVID-19
5.5 Ocena

 

Szacowany czas na ukończenie tego modułu:

2 godziny

 

Metodologia

Ten moduł e-learningowy stanowi ogólnodostępne źródło o charakterze edukacyjnym. Można używać go na urządzeniach mobilnych. Zaprojektowany został dla użytkowników indywidualnych, ale można go również stosować, jako element programu szkoleniowego prowadzonego przez instruktora.

Zmieniłeś zdanie?
Wybierz inny temat
        następny