6. Inteligencja Emocjonalna przy Opiece nad Starszymi

cover

Wybierz inny temat         nastepny

Treść i materiały video przygotowane przez Media Creativa, Bilbao, Hiszpania. Projekt i rozmieszczenie treści przygotowane przez e-Training Solutions, Berlin, Niemcy. Rysunki przygotowane przez Boris Luve.

 

Jako opiekun często znajdujesz się w trudnych i wymagających sytuacjach. Dlatego ważne jest, aby rozwijać umiejętność zarządzania emocjami i być w stanie zaoferować dojrzałą i zrównoważoną reakcję do danej sytuacji. Zrozumienie emocji zarówno swoich jak i osoby, którą się opiekujesz, jest niezbędne, aby zapewnić dobrą jakość sprawowanej opieki.

Niniejszy moduł ma zatem na celu zgłębienie Inteligencji Emocjonalnej i zastanowienie się, w jaki sposób można wykorzystać ją do zaspokojenia potrzeb osób starszych i zaoferowania im najlepszej możliwej uwagi i opieki. Ponadto, z modułu można dowiedzieć się czym są emocje i jakie ich typy można wyróżnić.

Rozwijanie Inteligencji Emocjonalnej pomoże ci opracować “narzędzia” do zarządzania emocjami, które pozwolą Ci umacniać swoje dobre samopoczucie i stawiać czoła wyzwaniom pojawiąjącym się w codziennym życiu opiekuna. Dowiesz się także w jaki sposób Inteligencja Emocjonalna i skuteczna komunikacja mogą okazać się pomocne przy podnoszeniu jakości swojego życia i przekuwaniu roli opiekuna w satysfakcjonujące doświadczenie życiowe.
 
 

Oczekiwane Efekty Uczenia się

Po ukończeniu tego modułu:

   będziesz dysponować wiedzą na temat inteligencji emocjonalnej oraz emocji
 
   będziesz w stanie rozpoznać poszczególne typy emocji i reakcji u osoby starszej
 
   będziesz rozumieć, jak należy radzić sobie z emocjami własnymi i emocjami osoby starszej, lub osoby, nad którą sprawowana jest opieka
 
   poczujesz większą pewność siebie, jeśli chodzi o kwestie związane z powyższymi tematami

 

Spis treści

6.1. Co to jest Emocja?
6.2. Jakie Typy Emocji Wyróżniamy?
6.3. Zrozumienie Emocji
6.4. Inteligencja Emocjonalna
6.5. Jak Radzić Sobie z Emocjami
6.6. Emocje a Opieka
6.7. Kluczowe kwestie
6.8. Ocena

 

Szacowany czas na ukończenie tego modułu:

3 godziny

 

Metodologia

Ten moduł e-learningowy stanowi ogólnodostępne źródło o charakterze edukacyjnym. Można używać go na urządzeniach mobilnych. Zaprojektowany został dla użytkowników indywidualnych, ale można go również stosować, jako element programu szkoleniowego prowadzonego przez instruktora.
 
 
Wybierz inny temat         nastepny