5.4. Rehabilitacja po przebytej chorobie COVID-19

Wróć         następny

cartoon

Obecny stan wiedzy medycznej na temat przebiegu COVID-19 wskazuje, że wiele osób po przebyciu choroby związanej z COVID-19 wymaga długiej rehabilitacji do całkowitego wyleczenia.

 

U osób po przebytej chorobie zauważa się przede wszystkim:

   ogólne osłabienie organizmu

   problemy z oddychaniem

   osłabienie siły mięśniowej

   zmniejszoną ruchomość klatki piersiowej

   znacznie płytszy oddech

   osłabioną wydolność organizmu

   spadek formy

   zwiększoną męczliwość podczas aktywności fizycznej

A w ostrzejszych stanach nawet:

   problemy z przemieszczaniem się po domu

   zaburzenia równowagi i koordynacji

Wszystkie te skutki są najczęściej spowodowane:

   zakazem wychodzenia z domu

   siedzącym trybem życia przez cały czas trwania kwarantanny

   brakiem dostępności w warunkach domowych do sprzętu wpływającego na aktywność fizyczną

   zmniejszoną wydolnością płuc spowodowaną chorobą

   mniejszym natlenieniem organizmu

   stresem związanym z chorobą

Jak wskazują specjaliści, jednym z kluczowych elementów zapobiegania tym problemom jest właściwa rehabilitacja po przebytej chorobie związanej z COVID-19. Jeśli zauważysz u osoby starszej, którą się opiekujesz, którekolwiek z wyżej wymienionych objawów, należy skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu, aby ustalić zalecenia dotyczące dalszego postępowania i leczenia.

Światowa Organizacja Zdrowia opracowała specjalny poradnik pod nazwą “Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19” dla ozdrowieńców po koronawirusie. W publikacji zawarte są porady, co robić, gdy pojawiają się niepokojące objawy po przebytej chorobie związanej z COVID-19 utrudniające funkcjonowanie oraz jakie ćwiczenia powinna wykonywać osoba, która przeszła COVID-19 i leczenie w szpitalu.

W publikacji znajdują się opisy ćwiczeń rehabilitacyjnych do samodzielnego wykonania w domu: od rozgrzewki, przez ćwiczenia sprawnościowe, po wzmacniające i wyciszające. Autorzy publikacji prezentują w formie graficznej, jak radzić sobie na przykład w przypadku pojawienia się duszności oraz jakie pozycje ciała należy przyjąć, aby uregulować oddech.

Publikacja zawiera także porady dotyczące przyjmowania pokarmów, płynów oraz przełykania, szczególnie dla tych osób, które podczas pobytu w szpitalu byli sztucznie wentylowani za pomocą rurki intubacyjnej. Osoby te mogą mieć trudności w przełykaniu pokarmów stałych i płynów, co jest efektem osłabienia mięśni odpowiedzialnych za przełykanie.

Z publikacji tej dowiesz się również, jak postępować w razie trudności ze skupieniem uwagi, pamięcią, logicznym myśleniem, a także ze stresem i codziennymi aktywnościami.


Pamiętaj, że rehabilitacja po przebytej chorobie związanej z COVID-19, szczególnie jeśli dotyczy to osoby w podeszłym wieku – powinna być prowadzona w sposób świadomy i ostrożny oraz w ścisłej konsultacji z lekarzem.


Podstawą profesjonalnej rehabilitacji poCovid-19 są ćwiczenia ogólnousprawniające prowadzone indywidualnie, najlepiej przez fizjoterapeutę. Pozwala to modyfikować program rehabilitacji i dostosowywać go do osoby. Rodzaj i natężenie ćwiczeń ustalane są po przeprowadzonym badaniu lekarskim i fizjoterapeutycznym. Ważnym elementem rehabilitacji po COVID-19 jest gimnastyka oddechowa, podczas której uczy się prawidłowego oddechu. Dla osób, które skarżą się na bóle kostno-stawowe czy powikłania ze strony narządu ruchu, stosuje się zabiegi z zakresu fizykoterapii. Terapeuci przygotowują też różne zajęcia, które wpływają na poprawę pamięci, koncentracji. Systematyczne wykonywanie powyższych zaleceń przyspiesza powrót do kondycji zdrowotnej sprzed okresu zakażenia wirusem.

Wróć         następny

progress bar
Opieka i higiena podczas epidemii wywołanej zakażeniem wirusowym:80% ukończone