Opieka i higiena podczas epidemii wywołanej zakażeniem wirusowym

Test
Jeżeli dokładnie przeanalizowałaś/eś zaproponowany w tym module materiał,
z pewnością nie sprawi Ci problemu udzielenie odpowiedzi na pięć pytań w ramach zaliczenia modułu.
Pytania w teście są zamknięte jednokrotnego wyboru.
Możesz wykorzystać dwie próby rozwiązania testu, jeśli uzyskany wynik nie będzie dla Ciebie satysfakcjonujący.
Wirusy powodujące infekcje układu oddechowego przenoszone są drogą:

Do nietypowych oznak zakażenia SARS-CoV-2 u osób starszych, wskazywanych przez lekarzy, zalicza się między innymi:

Prawidłowe mycie i higiena rąk zmniejsza ryzyko infekcji i zachorowania. Optymalny efekt zabiegania rozprzestrzeniania się chorób zarazków i drobnoustrojów uzyskamy myjąc ręce wodą z dodatkiem mydła antybakteryjnego przez co najmniej:

U osób, które zachorowały i przeszły COVID-19 istnieje ryzyko pojawienia się tzw. zespołu pocovidowego, który objawia się m.in.

W ramach profesjonalnej rehabilitacji poCovid-19 zaleca się: