Pierwsza Pomoc Osobom Starszym w nagłych wypadkach

Test
Jeżeli dokładnie przeanalizowałaś/eś zaproponowany w tym module materiał,
z pewnością nie sprawi Ci problemu udzielenie odpowiedzi na pięć pytań w ramach zaliczenia modułu.
Pytania w teście są zamknięte jednokrotnego wyboru.
Możesz wykorzystać dwie próby rozwiązania testu, jeśli uzyskany wynik nie będzie dla Ciebie satysfakcjonujący.
W jakich przypadkach należy ułożyć osobę starszą w pozycji bezpiecznej?

Jakiej czynności nie należy wykonywać w przypadku złamania kończyny dolnej lub górnej u osoby starszej?

Jeśli osoba starsza doświadczy znacznego gwałtownego spadku poziomu cukru we krwi może on spowodować:

Objawy u osoby starszej w postaci nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia i odbijanie, są charakterystyczne dla:

Pilny kontakt z lekarzem i wezwanie karetki pogotowia jest konieczne jeśli u osoby starszej wystąpią następujące objawy: