Wypalenie, Depresja oraz Wykluczenie Społeczne u Opiekuna

Test
Jeżeli dokładnie przeanalizowałaś/eś zaproponowany w tym module materiał,
z pewnością nie sprawi Ci problemu udzielenie odpowiedzi na pięć pytań w ramach zaliczenia modułu.
Pytania w teście są zamknięte jednokrotnego wyboru.
Możesz wykorzystać dwie próby rozwiązania testu, jeśli uzyskany wynik nie będzie dla Ciebie satysfakcjonujący.
Co to jest wypalenie opiekuna?

Jakie są trzy wymiary syndromu wypalenia zawodowego opracowane przez Maslacha i Jacksona?

Które z poniższych objawów są objawami Wypalenia Zawodowego opiekuna?

Jak można zapobiegać depresji?

Czym jest wykluczenie społeczne?