Radzenie sobie ze Stresem

Test
Jeżeli dokładnie przeanalizowałaś/eś zaproponowany w tym module materiał,
z pewnością nie sprawi Ci problemu udzielenie odpowiedzi na pięć pytań w ramach zaliczenia modułu.
Pytania w teście są zamknięte jednokrotnego wyboru.
Możesz wykorzystać dwie próby rozwiązania testu, jeśli uzyskany wynik nie będzie dla Ciebie satysfakcjonujący.
Co to jest Zespół Stresu Opiekuna?

Dlaczego powstaje ZSO?

Jakie trzy rodzaje objawów występują w ZSO?

Jakie trzy kroki powinieneś podjąć, aby poradzić sobie z ZSO?

Wymień trzy strategie radzenia sobie z ZSO