3.1. Higiena Osobista Osób Starszych

Wróć         następny

cartoon

Potrzeby każdej osoby w zakresie pielęgnacji i opieki osobistej będą się różnić w zależności od ich ogólnego stanu zdrowia i mobilności. Ważne jest, aby ocenić poziom wymaganej pomocy.

W zależności od stanu zdrowotnego osoby starszej i stopnia jej samodzielności, dobrze jest pomagać osobie starszej w samodzielnym wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych, pobudzać jej aktywność i nie pozwalać na bycie nieaktywnym (bezczynnym). Na ile to możliwe i jak długo jest to możliwe, nie wykonuj tych czynności za nią.

Zabiegi higieniczne

Zakres zabiegów pielęgnacyjno-higienicznych u osoby starszej jest taki sam jak u innych osób. Różnice wynikają z odrębności biologicznych, psychicznych i społecznych związanych z procesem starzenia się.

Do zabiegów higienicznych zapewniających utrzymanie czystości i higieny osobistej należą:

   Mycie ciała (kąpiel w wannie lub pod prysznicem, mycie w łóżku)

   Toaleta jamy ustnej

   Mycie, czesanie, szczotkowanie włosów

   Zmiana bielizny i pościeli

Wszystkie te zabiegi higieniczne mogą być wykonywane różnymi technikami. Ich wybór zależy od stanu fizycznego i zdrowotnego osoby, którą się opiekujemy (osoba samodzielnie poruszająca się czy osoba leżąca) oraz sprzętu wspomagającego pielęgnację.

Wróć         następny

progress bar
Higiena osobista:10% ukończone