Inteligencja Emocjonalna przy Opiece nad Starszymi

Test
Jeżeli dokładnie przeanalizowałaś/eś zaproponowany w tym module materiał,
z pewnością nie sprawi Ci problemu udzielenie odpowiedzi na pięć pytań w ramach zaliczenia modułu.
Pytania w teście są zamknięte jednokrotnego wyboru.
Możesz wykorzystać dwie próby rozwiązania testu, jeśli uzyskany wynik nie będzie dla Ciebie satysfakcjonujący.
Czym są emocje?

Zrozumienie emocji osoby starszej lub niesamodzielnej jest ważne, ponieważ…

Pięć odrębnych kategorii umiejętności, które tworzą kluczowe cechy Inteligencji Emocjonalnej (IE) to:

W jaki sposób inteligencja emocjonalna może mieć na nas pozytywny wpływ?

Co należy wziąć pod uwagę w kontaktach z podopiecznym?