6.1. Czym jest emocja?

 
Wróć         nastepny

cartoon

Mały Jumbo miał szczególny sposób wyrażania miłości wobec swojej zastępczej mamy.

 

Zdefiniowanie tego czym są emocje stanowi nie lada wyzwanie, ponieważ wynikają one z wielu różnych przyczyn. Na potrzeby tego kursu skupimy się na jednej z kilku definicji.


   Według definicji przedstawionej przez Amerykańską Szkołę Psychologii, emocje to:


“Złożony system reakcji, obejmujący aspekty empiryczne, behawioralne i fizjologiczne, za pomocą których jednostka usiłuje poradzić sobie z daną sytuacją lub wydarzeniem. Typ emocji (np. strach, wstyd) zależy od konkretnego wydarzenia. Na przykład, jeśli wydarzenie wiąże się z zagrożeniem, emocją, która prawdopodobnie zostanie wygenerowana będzie strach; jeśli wydarzenie wiąże się z dezaprobatą ze strony innej osoby, prawdopodobnie zostanie wygenerowany wstyd” (APA, 2020)..


 
Znaczenie wydarzenia jest zatem tym, co powoduje, że emocje występują w różnych formach i pełnią określone funkcje, co może z kolei mieć wielorakie konsekwencje (Retana, 2012).

Możliwe jest kontrolowanie sposobu, w jaki reagujemy lub radzimy sobie z daną sytuacją, a można nauczyć się tego poprzez edukację emocjonalną. Nie da się natomiast kontrolować emocji jako takich, ponieważ charakteryzują się one spontanicznością (Retana, 2012).
 

Można zatem stwierdzić, że emocje są biologicznymi i kognitywnymi zjawiskami lub zdarzeniami, które mają społeczne konsekwencje o charakterze:

   Pozytywnym, gdy powiązane są z przyjemnymi doznaniami, takimi jak miłość lub szczęście
 
   Negatywnym, gdy są powiązane z doznaniami nieprzyjemnymi, takimi jak strach
 
   Lub neutralnymi, gdy nie mają związku z uczuciami; na przykład nadzieja lub zaskoczenie
 

Dodatkowo, można dokonać jeszcze jednego rozróżnienia:

   Zależnie od sposobu, w jaki dana osoba reaguje na konkretną sytuację, emocje można podzielić na te o wysokim i te o niskim natężeniu. (Retana, 2012)
 
 
Emocje przeważnie pojawiają się grupach; w rzeczywistości rzadko zdarza się, że jednostka doświadcza danej emocji osobno, ponieważ każda sytuacja generuje zwykle kilka z nich, i są one ze sobą powiązane. (Retana, 2012)
 
 
 
Wróć         nastepny
 

progress bar

Inteligencja Emocjonalna przy Opiece nad Starszymi:
12% ukończone