6.4. Inteligencja emocjonalna

 
Wróć         nastepny

cartoon
 

Termin ten został po raz pierwszy zaproponowany przez psychologów Mayera i Saloveya, którzy zdefiniowali inteligencję emocjonalną jako “zdolność do rozpoznawania znaczenia emocji i ich związków z czynnikami zewnętrznymi, oraz do rozumowania i rozwiązywania problemów na ich podstawie”.
(Farnell)

Innymi słowy, inteligencja emocjonalna (IE) obejmuje umiejętności lub kompetencje, które są niezbędne, aby móc identyfikować, zarządzać i kontrolować własne emocje, a także emocje innych. Emocje rządzą i kierują naszym codziennym życiem; dlatego identyfikując je, będziesz w stanie określić, w jaki sposób wpływają one na twoją pracę, relacje osobiste i inne sfery życia.
 

Ponadto, amerykański psycholog Daniel Goleman wyodrębnił pięć kategorii umiejętności tworzących kluczowe cechy IE, których można się nauczyć lub rozwijać, a są to:

Samoświadomość:
umiejętność rozpoznawania swoich emocji
 
Samoregulacja:
umiejętność kontrolowania swoich emocji
 
Motywacja:
umiejętność mobilizacji, aktywizacji i zmierzania do celu
 
Empatia:
umiejętność identyfikacji z innymi jak również rozumienia ich potrzeb i punktów widzenia
 
Umiejętności miękkie:
umiejętność budowania i utrzymywania relacji oraz dobrej komunikacji z innymi
 
 
Nie należy lekceważyć znaczenia IE. Odgrywa ona coraz istotniejszą rolę, jeśli chodzi o sukces akademicki, zdrowie psychiczne i fizyczne, a także osiągnięcia w sferze zawodowej.

Inteligencja emocjonalna jest podstawową kompetencją niezbędną do rozumienia i zarządzania emocjami, co stanowi pierwszy krok przy realizacji swojego prawdziwego potencjału. IE oferuje możliwość spojrzenia na rzeczy z innej perspektywy. Poprzez bardziej racjonalne myślenie pomaga otworzyć umysł w celu znalezienia różnorodnych rozwiązań dla danej sytuacji. Da ci ona możliwość zidentyfikowania tego, co sprawia, że czujesz się dobrze lub źle, oraz pozwoli dokonywać zmiany sytuacji, która nie jest dla ciebie korzystna.
 

Będąc emocjonalnie inteligentnym i rozwijając swoją inteligencję emocjonalną:

   Poczujesz się lepiej w swoim miejscu pracy
 
   Odczujesz większą satysfakcję ze swojej pracy
 
   Podniesiesz jakość opieki, którą sprawujesz
 
   Podniesiesz swoją produktywność
 
   Umocnisz relacje osobiste i zawodowe
 
 
 
Wróć         nastepny
 

progress bar

Inteligencja Emocjonalna przy Opiece nad Starszymi:
50% ukończone