6.3. Zrozumienie emocji

 
Wróć         nastepny

cartoon

“Nadal nie nauczyłam się jak odczytywać emocje Rocco.”

 

W procesie opieki, osoby starsze znajdują się w sytuacji, która, generuje trudne i stresujące środowisko emocjonalne nie tylko dla nich samych, ale także dla rodziny i opiekuna.

 
Indywidualne doświadczenie każdego z nich porównać można do emocjonalnej huśtawki, przechodzącej od smutku do nadziei i od gniewu do wdzięczności.

Takie okoliczności prowokują intersubiektywność, a przekonania, uprzedzenia i wizje dotyczące tego doświadczenia życiowego nabierają wagi. W relacji osób starszych z opiekunem emocje są wyrażane w sposób, który kreuje i rekreuje obiektywne rzeczywistości i osobiste znaczenia. (Arroyo Rueda & Soto Alanís, 2013)

Dlatego ważne jest, aby opiekunowie rozumieli uczucia i emocje tych, którymi się opiekują.

Niezbędne jest żeby rozumieć emocje osób pozostających pod naszą opieką, tak aby być w stanie zaoferować im jak najlepszą pomoc. Należy wziąć pod uwagę to, że wszelkie patologie pociągają za sobą określone emocje.

Faktem jest jednak, że istnieje kilka emocji, które powracają szczególnie często wśród osób starszych lub osób wymagających stałej uwagi, gdy osoby te znajdują się pod czyjąś opieką. Według badań przeprowadzonych przez Arroyo Ruedę i Soto Alanísa w 2013 roku, zaobserwować można egzystencjalne emocje związane z nakreślaniem pewnych wzorców w kontekście relacji opiekun-odbiorca. (Arroyo Rueda & Soto Alanís, 2013)
 

Emocje te obejmują:

 
1. Niepokój-Strach
 
Pojawienie się tej emocji jest w dużej mierze związane z chorobą lub jej pogorszeniem, co ujawnia się w podstawowych funkcjach codziennego życia. Pojawia się obawa przed byciem uzależnionym od innych i strach, że niepełnosprawność może się pogłębić.
 
 
2. Wina
 
Jest to kolejna emocja doświadczana, gdy osoba znajdująca się pod opieką czuje, że utrudnia życie osobiste swoich opiekunów. Ponadto, osoba ta może odczuwać, że nie jest godna opieki jaką otrzymuje.
 
 
3. Wstyd
 
Osoby starsze znajdujące się pod opieką wstydzą się, że nie są samowystarczalne, i że muszą prosić o pomoc, aby zaspokoić większość swoich podstawowych codziennych potrzeb.
 
 
4. Nadzieja
 
Pomimo swojej kondycji fizycznej i izolacji społecznej spowodowanej chorobą, osoby starsze zachowują poczucie nadziei i wiary, że wszystko może się poprawić. Uczucia te są zakorzenione w wierzeniach religijnych lub duchowych, które wyznawali oni przez całe życie.
 
 
5. Bezradność
 
Pojawia się, gdy osoba odczuwa, że zbliża się koniec jej życia, zwłaszcza gdy na tym ostatnim etapie obecne są choroba, niepełnosprawność lub jej pogorszenie.
 
 
6. Smutek i depresja
 
Najczęstsze i typowe emocje osób znajdujących się pod opieką. Są związane z ich sytuacją, i przeciwnościami, z którymi muszą się zmagać na tym etapie.
 
 
7. Wdzięczność
 
Powszechne wśród osób starszych jest odczuwanie wdzięczności wobec tych, którzy się nimi opiekują.
 
 
8. Współczucie
 
Osoby znajdujące się pod opieką odczuwają współczucie dla tych, którzy się nimi opiekują, ponieważ są świadomi wysiłku, jaki wkładają ich opiekunowie.
 
 
 
Wróć         nastepny
 

progress bar

Inteligencja Emocjonalna przy Opiece nad Starszymi:
36% ukończone