8.2. Jakie Skutki Ma Wypalenie??

 
Wróć         nastepny

cartoon

“Coś mi mówi, że ci kolesie w białych fartuchach nie dadzą sobie bez nas rady.”

 

Wypalenie ma wpływ na kilka obszarów, takich jak praca, stabilność emocjonalna, kondycja fizyczna i zdrowie (zmęczenie, bóle mięśni, bóle głowy i lęk).

 
Uczucie pustki emoże pojawić się nawet, gdy opiekun nie sprawuje już opieki nad daną osobą – na przykład, dlatego że została ona przyjęta do domu opieki lub zmarła. Poczucie pustki może utrzymywać się latami, nawet po zakończeniu opieki.
 

Opiekunowie dostrzegają, że ich działalność zawodowa stanowi dla nich problem w kwestiach takich jak:

 
   samopoczucie psychofizyczne, sytuacja ekonomiczna (koszty opieki, takie jak adaptacja mieszkania, utrata dochodów po odejściu z pracy…)
 
   i relacje społeczne, w tym pojawienie się konfliktów rodzinnych.
 
 
Nie wpływa to natomiast na wszystkich w ten sam sposób. Osoby o niskiej odporności (niskiej zdolności do skutecznego przezwyciężania niekorzystnych sytuacji) wydają się cierpieć z powodu wypalenia w większym stopniu. Osoby z negatywną samooceną i niskim poczuciem własnej wartości również są bardziej narażone na syndrom wypalenia.
 
 
 
Wróć         nastepny
 

progress bar

Wypalenie, Depresja oraz Wykluczenie Społeczne u Opiekuna:
20% ukończone