8.1. Czym Jest Wypalenie u Opiekuna?

 
Wróć         nastepny

cartoon

“Kurczę. . . nie mam już w ogóle energii. . .”

 

Problem wypalenie u opiekuna został po raz pierwszy zdefiniowany w 1974 roku przez Freudenbergera, gdy pracował w klinice rehabilitacyjnej dla uzależnionych od narkotyków w USA. Zauważył on, że wolontariusze często przejawiali wypalenie i demotywację po roku pracy z pacjentami kliniki.


   Freudenberger określił wypalenie jako:


“Poczucie porażki i zmęczenia wynikające z nadmiernej eksploatacji energii, zasobów osobistych lub siły psychicznej pracownika.” (Freudenberger, 1974)   Maaslach i Jackson zdefiniowali je jako:


“Trójwymiarowy syndrom charakteryzujący się wyczerpaniem emocjonalnym, depersonalizacją i brakiem poczucia spełnienia.” (Maslach and Jackson, 1981)


 
Wyczerpanie emocjonalne
 
Nadmierny wysiłek fizyczny i wyczerpanie emocjonalne, które następuje w wyniku ciągłych interakcji, których pracownicy doświadczają pomiędzy sobą oraz klientami.
 
 
Depersonalizacja
 
Ukształtowanie cynicznej postawy i reakcji wobec osób, którym pracownicy świadczą swoje usługi.
 
 
Brak spełnienia
 
Utrata wiary w możliwość samospełnienia i pojawienie się negatywnej wizji swojej osoby w wyniku, niejednokrotnie niezauważonych, nieprzyjemnych sytuacji.
 
 
 
Jak już wspominaliśmy, życie opiekunów zmienia się radykalnie w wyniku przyjmowanej odpowiedzialności i wykazywanego poświęcenia, co powoduje poważną zmianę w jakości ich życia. Opiekun musi wziąć na siebie odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb osoby, którą się opiekuję, co z czasem może stawać się coraz bardziej przytłaczające.

Wypalenie u opiekunów powoduje głębokie emocjonalne i fizyczne wyczerpanie z powodu ciągłego narażenia na bardzo wymagające warunki, które ostatecznie absorbują ich życie osobiste. Podlegają oni nieustannemu stresowi w wyniku nasilającej się choroby osoby znajdującej się pod ich opieką oraz w wyniku wykonywania monotonnych i powtarzalnych zadań.

García Izquierdo (1991) zauważył, że wypalenie jest powszechnym problemem wśród osób pracujących z ludźmi. Wyczerpanie emocjonalne jest jednym z symptomów, które interakcja z innymi osobami powoduje u pracownika. Okres długotrwałego stresu jest bardzo szkodliwy dla opiekuna, który może doświadczać głębokiego poczucia frustracji i w efekcie ciężkiej depresji.
 
 
 
Wróć         nastepny
 

progress bar

Wypalenie, Depresja oraz Wykluczenie Społeczne u Opiekuna:
10% ukończone