8.8. Wykluczenie Społeczne: Jak Go Uniknąć

 
Wróć         nastepny

cartoon

Jane miała szczególny talent do unikania interakcji międzyludzkich.


   Terminu „wykluczenie społeczne” używa się w kontekście:


“Specyficznej sytuacji, będącej rezultatem narastającego procesu izolacji oraz zaniku więzi osobistych i społecznych, co bardzo utrudnia danej osobie lub grupie osób możliwość korzystania z zasobów dostępnych dla całego społeczeństwa.” (Subirats, 2004)


 

Zrozumienie wykluczenia społecznego jest możliwe tylko wtedy, gdy zrozumie się złożoną rzeczywistość tego zjawiska:

 
   Składa się ono ze wzajemnie powiązanych ze sobą wymiarów
 
   Skutkuje ono kumulacją i utrzymywaniem się problemów i braków w wielu obszarach
 
   Oznacza ono brak dostępu do zasobów i trudność w spełnianiu podstawowych potrzeb, które pozwalają na pełne włączenie się w społeczeństwo.
 
   Oznacza ono brak uczestnictwa w dynamice społecznej
 
 
Jeśli chodzi o opiekunów, nie jest to zaskakujące, że przy wysokim poziomie poświęcenia wymaganym do opieki nad osobą niesamodzielną, opiekunowie czują, że ma to wpływ na wszystkie inne obszary ich codziennego życia.

Rzeczywiście, opieka ma duży wpływ na codzienne życie opiekunów i jest związana z różnego rodzaju problemami, które szczególnie dotykają opiekuna głównego.

Opiekunowie są dlatego czasami określani jako “niewidoczne ofiary lub niewidoczni pacjenci”. (Crespo López i in., 2008)

Wykluczenie może wynikać z problemów z innymi członkami rodziny stanowiącymi źródło napięcia, ponieważ w większości przypadków generuje to znaczny dyskomfort. Posiadanie starszego krewnego, który potrzebuje pomocy, często odsłania stare konflikty rodzinne lub tworzy nowe. Jednym z najważniejszych problemów opiekunów głównych jest poczucie samotności i niezrozumienia, nawet wśród najbliższych krewnych (np. męża, żony, partnera itp.). (Crespo López i in., 2008)

Czasami, opiekun staje się zależny od osoby, którą się opiekuje, ponieważ wielu opiekunów izoluje się od swojej sieci społecznej, żyjąc tylko i wyłącznie dla członka rodziny, którym się opiekują, co tworzy zamknięty system sprzyjający dalszemu wykluczeniu. (Crespo López i in., 2008)

Poza tym, często zdarza się, że opiekunowie nie potrafią w pełni cieszyć się swoim wolnym czasem nawet wtedy gdy go mają, ponieważ poczucie winy jest jedną z największych przeszkód przy czerpaniu przyjemności w wolnych chwilach. (Hiszpański Czerwony Krzyż, n.d.)
 
 
 
Wróć         nastepny
 

progress bar

Wypalenie, Depresja oraz Wykluczenie Społeczne u Opiekuna:
70% ukończone