8.5. Wypalenie a Depresja: Czym Jest Depresja u Opiekuna?

 
Wróć         nastepny

cartoon

“Strasznie mnie rozłożyło – to chyba depresja.”


   Depresję zdefiniować można jako:


“Jeden z rodzajów zaburzeń samopoczucia, polegający na obniżeniu nastroju, cechujący się zmiennym stopniem utraty zainteresowania lub trudnościami w doświadczaniu przyjemności w codziennych czynnościach, czemu towarzyszą różne objawy psychologiczne (smutek, wahania koncentracji, zaburzenia pamięci itp.) oraz objawy fizyczne (zmniejszone libido, anoreksja itp.)”


 
Samo sprawowanie opieki nie powoduje depresji, i nie wszyscy opiekunowie doświadczają negatywnych uczuć towarzyszących depresji.

Jednak w swoich wysiłkach na rzecz zapewnienia najlepszej możliwej opieki członkowi rodziny lub przyjacielowi, opiekunom często zdarza się poświęcać własne potrzeby emocjonalne i fizyczne. Emocjonalne i fizyczne doświadczenia, przez które przechodzą przy sprawowaniu opieki, mogą wyrządzić krzywdę nawet najbardziej odpornym opiekunom.

Wynikające z tego uczucia gniewu, niepokoju, smutku, izolacji i wyczerpania, oraz poczucie winy z powodu odczuwania tych emocji mogą stanowić duży ciężar.
 
 
 
Wróć         nastepny
 

progress bar

Wypalenie, Depresja oraz Wykluczenie Społeczne u Opiekuna:
45% ukończone